Tevredenheidsenquête bewoners WZC Filfurdo

Gepubliceerd opdonderdag 9 juni 202211.34 u.
In 2016 heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een grootschalig tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van wonen en leven in alle Vlaamse woonzorgcentra. Ook ons woonzorgcentrum, toen nog Ter Linde, is toen aan bod gekomen.

In de zomer van 2021 hebben we op eigen initiatief dezelfde tevredenheidsmeting opnieuw uitgevoerd om na te gaan waar we 5 jaar later staan. De enquête is afgenomen bij onze bewoners. De begeleiders wonen en leven hebben hierbij ondersteuning geboden.

Voor de bewoners met cognitieve problemen (dementie) hebben de contactpersonen de mogelijkheid gekregen om de enquête in te vullen.

Ten gevolge van de vierde en vijfde coronagolf heeft de verwerking van de enquêtes even op zich laten wachten.Ondertussen zijn de resultaten bekend en zijn deze ook al gecommuniceerd aan de bewoners en hun familieleden.

In totaal hebben 94 personen deelgenomen aan de enquête:

  • 72 bewoners (zonder cognitieve problemen)
  • 22 contactpersonen van bewoners met cognitieve problemen

Bij de bevraging zijn 11 thema’s aan bod gekomen met telkens een aantal stellingen, bv. ‘Ik krijg hier de zorg en dienstverlening die ik nodig heb’ of ‘Ik heb voldoende afwisseling in mijn eten’.

De deelnemers hebben per stelling aangegeven of die stelling op hen van toepassing is door een score te geven tussen 0 (nooit van toepassing) en 5 (altijd van toepassing). Hoe hoger de score, hoe hoger de levenskwaliteit voor het item.

In onderstaande grafiek kan je per thema de resultaten terugvinden bij de groep van bewoners zonder cognitieve problemen.

We merken een sterke vooruitgang op verschillende thema’s ten opzichte van 2016. Wij zijn daar zeer blij mee,vooral omdat dit thema’s zijn waar we sinds de verhuis naar Filfurdo hard op ingezet hebben, onder andere met ons project rond innovatieve arbeidsorganisatie waarbij we meer inzetten op een warme, huiselijke zorg dichtbij de bewoner. Dit was nodig gezien de grotere afdelingen in vergelijking met Ter Linde, waar de woongelegenheden verspreid waren over 2 gebouwen met verschillende verdiepingen. De sterk verbeterde resultaten bij thema’s zoals‘een band voelen met het personeel’, ‘informatie WZC’ en ‘keuze activiteiten’,zijn hier o.m. het gevolg van.

Daarnaast stellen we ook vast dat de thema’s waar we in 2016 goed op gescoord hebben, nog steeds als goed ervaren worden bij onze bewoners.

Ook bij de groep van contactpersonen van bewoners met cognitieve problemen (dementie) zijn de resultaten positief. Daar zien we een vooruitgang op alle thema’s. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het gevolg is van de oprichting van onze huisjes voor personen met dementie waardoor we een aangepaste zorg kunnen bieden voor deze groep van bewoners.

We zijn ongelofelijk trots op wat onze collega’s van Filfurdo de afgelopen 5 jaar verwezenlijkt hebben om het wonen en leven aangenamer te maken voor de bewoners. Het doet ons deugd om te zien dat de harde inspanningen van onze collega’s lonen.

Uiteraard zijn er ook punten waar we aankunnen werken (onder meer de omgang met medebewoners, het keuzeaanbod in activiteiten en inspraak/ informatie over het zorgplan). Wij nemen deze punten mee en blijven inzetten op een betere kwaliteit van de zorg en het wonen en leven in Filfurdo.