Poetshulp aan huis

Voor wie ?

Onze Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg is er voor alle inwoners van Vilvoorde ongeacht hun leeftijd of levensbeschouwing. Wij verlenen hulp aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap, bijzondere omstandigheden, tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven.

Doelstelling

Dankzij onze hulp kan je langer zelfstandig wonen en ben je minder afhankelijk van anderen. Wij moedigen zelfzorg en ook mantelhulp aan. 

Hoe lang je van ons hulp krijgt, spreken wij samen met jou af. Dit zal afhangen van je behoeften en van de mogelijkheden van onze dienst. Onze hulp wordt geregeld herbekeken en indien nodig aangepast. Misschien krijg je hulp van familie, derden of andere professionele hulpverleners. Hier houden wij allemaal rekening mee.

De aanvraag tot het bekomen van hulp

Om hulp van ons te krijgen, contacteer je ons om een afspraak te maken. Er komt een maatschappelijk werker bij je langs voor een uitgebreid gesprek (sociaal onderzoek).

Samen met jou bekijken wij welke hulp je nodig hebt en wanneer u deze best krijgt.

Dan maken wij een dossier op. Wij berekenen bijvoorbeeld hoeveel je zal moeten betalen per uur. Dit gebeurt op basis van je inkomen. Wij geven voorrang aan personen die het meest hulpbehoevend zijn.

De wet van 8/12/1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht ons om al je gegevens zorgvuldig bij te houden.

Verloop van de hulp

De hulp gebeurt hetzij in de voormiddag, hetzij in de namiddag. Je kan minimum een halve dag per 14 dagen hulp krijgen en maximaal een halve dag per week.

Waarmee kan de poetsvrouw u helpen?

Het gewone wekelijkse onderhoud van de bewoonde gedeelten van het huis, o.a. woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, toilet, hal,… en de onmiddellijke buitenzijde van het huis, o.a. inkom, tegels rond het huis, terras,… 
Onze helpster zal samen met jou een werkplan opstellen.

Specifiek:

  • Opruimen
  • Stofzuigen
  • Stof afdoen
  • Dweilen
  • Schuren
  • Ramen lappen
  • Tapijten schoonmaken
  • Bed opmaken en verversen
  • Je zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleren
  • Je veiligheid bevorderen en proberen ongevallen te voorkomen

Indien je dit wenst mag je aan de poetsvrouw vragen om een kast uit te kuisen.

Belangrijk : Zware en gevaarlijke karweien zijn uitgesloten.

Heb je nood aan hulp bij andere huishoudelijke taken of verzorgende taken? Dan kan je terecht bij onze dienst gezinszorg.

Samenwerking met andere diensten (personenalarmsysteem)

Om je optimaal verder te helpen werken wij samen met de Piedersstichting (personenalarmsysteem), Zilverpunt, netwerk palliatieve zorg en Delhaize.

Naast onze officiële samenwerkingsverbanden achten wij het belangrijk om in overleg te gaan met andere zorgdiensten die ervoor zorgen dat je langer thuis kan blijven