Oprichting en statuten

Zorgbedrijf Vilvoorde werd opgericht in juni 2018. Ter voorbereiding van deze oprichting werd een motiveringsnota opgemaakt. In deze nota verduidelijken de oprichters stad en OCMW Vilvoorde waarom zij voor een zorgbedrijf gekozen hebben.

De motiveringsnota vind je via onderstaande link.

Als aparte rechtspersoon heeft het zorgbedrijf ook zijn eigen statuten. Deze statuten omvatten onder meer het doel, de deelgenoten en de diverse organen van de vereniging.

In de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, de gemeenteraad en de algemene vergadering van 17 december 2019 werd beslist tot een wijziging van de oprichtingsstatuten van Zorgbedrijf Vilvoorde. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen op 30 maart 2020.

De huidige en geconsolideerde versie van de statuten vind je via onderstaande link.