Klacht

Ben je niet tevreden met onze zorgverlening? Zeg het ons! Dien een klacht in.

De medewerkers van Zorgbedrijf Vilvoorde doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze zorgverlening of onze werking. Als dit zo is, laat het ons dan zeker weten. Wij behandelen jouw bezwaar met de grootste discretie!

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van onze zorgverlening, diens vertrouwenspersoon of een eventuele derde kan een klacht indienen. Anonieme bezwaren worden niet aanvaard.

De aanklacht moet gaan over de werking of de zorgverlening van Zorgbedrijf Vilvoorde en het probleem moet zich in het afgelopen jaar voorgedaan hebben.

Hoe dien je in?

Je kan jouw protest op verschillende manieren kenbaar maken:

  • via het online klachtenformulier op deze website,
  • via ons papieren klachtenformulier: je kan het hier afprinten of opvragen bij een dienst van het zorgbedrijf. Vaak heb je reeds een blanco formulier ontvangen bij de opstart van de zorgverlening.

Je kan het ingevulde klachtenformulier bezorgen aan de dienst waarmee je contact hebt of per post:

Zorgbedrijf Vilvoorde

Site Ter Linde

Vlaanderenstraat 4

1800 Vilvoorde

  • Je kan je klacht ook kenbaar maken via een persoonlijke brief, via e-mail (klachten@zorgbedrijfvilvoorde.be) of mondeling via de verantwoordelijke van de dienst waarmee je contact hebt.

Wat gebeurt ermee?

Je krijgt een brief of e-mail dat we jouw klacht ontvangen hebben. Alle inzendingen worden geregistreerd in een register. Wanneer jouw klacht ontvankelijk is, onderzoekt de verantwoordelijke van de dienst of de klachtencoördinator jouw klacht en geeft je binnen de 30 werkdagen een antwoord. Is deze termijn niet haalbaar, dan laten we jou dit op tijd weten.

Wat als jouw klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag?

Voor de behandeling hiervan bestaan er specifieke regels.

© 2021 Zorgbedrijf Vilvoorde

Digitaal loket