Kiné/Ergo

Kinesitherapie

De wetgever voorziet dat de kinesitherapie voor bewoners die in het woonzorgcentrum met bijkomende erkenning verblijven inbegrepen zijn in de basistegemoetkoming voor zorg.

Voor de bewoners die in het woonzorgcentrum zonder deze bijkomende erkenning verblijven, is de kinesitherapie niet in de basistegemoetkoming voor zorg inbegrepen. Echter, Zorgbedrijf Vilvoorde is van mening dat bewoners met eenzelfde zorgnood, of deze nu verblijven in het woonzorgcentrum met of zonder bijkomende erkenning, beide recht hebben op kinesitherapie.

Daarom stellen wij volgende procedure voor bewoners in het woonzorgcentrum zonder de bijkomende erkenning voor:

  • - De kinesitherapie wordt u op maandelijkse verblijfsfactuur aangerekend.
  • - Met het getuigschrift in bijlage kan u de tussenkomt van de mutualiteit krijgen.
  • - Bij uw mutualiteit ontvangt u een document waarop het remgeld vermeld staat.
  • - U bezorgt dit document aan de balie van het woonzorgcentrum en de volgende maand wordt dit bedrag van uw verblijfsfactuur afgetrokken.

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten begeleiden onze bewoners in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leef- en ontspanningssituaties.

Zij zoeken met de bewoners op een creatieve en doordachte wijze naar de betekenis van het handelen in functie van hun participatie aan het dagelijks leven.
Hij is expert in het doelgericht mogelijk maken van deze handeling(en) binnen de specifieke handelingscontext van de cliënt.
Hierbij streeft de ergotherapeut naar een optimale kwaliteit van leven van de individuele cliënt gericht op autonomie, participatie, zelfzorg, sociale relaties en/of vrije tijd.

Logopedie

Logopedie wordt in WZC Filfurdo aangeboden door een externe partner. Voor bewoners voor wie logopedie noodzakelijk is, zal de betrokken afdeling de nodige afspraken maken. Hiervoor zal geen tussenkomst aangerekend worden op de verblijfsfactuur

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren