Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2023 met alle bijbehorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 juni 2024, werd op deze website gepubliceerd op 1 juli 2024.