Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2022 met alle bijbehorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 26 juni 2023, werd op deze website gepubliceerd op 7 juli 2023.