Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2021 met alle bijbehorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 20 juni 2022, werd op deze website gepubliceerd op 23/06/2022