Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2020 met alle bijbehorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 juni 2020, werd op deze website gepubliceerd op 8 juli 2020.