Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2019 met alle bijbehorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 22 juni 2020, werd op de website van Zorgbedrijf Vilvoorde gepubliceerd op 30 juni 2020.