Jaarrekening

Na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat Zorgbedrijf Vilvoorde gedurende het boekjaar heeft gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.

De financiële nota van de jaarrekening omschrijft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de algemene vergadering en de raad van bestuur om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.