Huisartsen

De vrijheid van keuze van geneesheer wordt verzekerd.

De bewoner kan vrij een huisarts kiezen. De huisarts die door de bewoner wordt geconsulteerd, kan de bewoner enkel in WZC Filfurdo behandelen, indien de huisarts zich aan het interne ‘reglement van orde bezoekende huisarts’ houdt. WZC Filfurdo kan artsen die het regelement van orde niet respecteren, na samenspraak met de huisartsenkring en de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de toegang tot het woonzorgcentrum weigeren. Indien de huisarts nalaat de nodige informatie en richtlijnen door te geven, is het WZC Filfurdo niet verantwoordelijk voor een mogelijke gebrekkige zorgverstrekking ingevolge voornoemde tekortkoming.

Wanneer de bewoner van huisarts wenst te veranderen, moet dit gemeld worden aan de hoofdverpleegkundige. De bewoner of diens vertegenwoordiger dient zelf beide huisartsen van de overstap in kennis te stellen.

Ingeval van afwezigheid van de behandelende huisarts en bij hoogdringendheid gedurende de weekenden en de nachten wordt de medische wacht gecontacteerd.

Indien het verplegend personeel het nodig acht, kunnen ook zij de huisarts ontbieden.

Voor raadplegingen buiten WZC Filfurdo wordt in de eerste plaats aan de familie gevraagd om in te staan voor de begeleiding van de bewoner. Indien de familie hiervoor niet kan instaan, zal ziekenvervoer ingeschakeld worden. Deze kost is niet inbegrepen in de dagprijs.

Consultaties van specialist-geneesheren en medische ingrepen kunnen gebeuren in een ziekenhuis naar keuze.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren