Grensoverschrijdend gedrag

Zorgbedrijf Vilvoorde hecht veel belang aan een goede samenwerking met zijn gebruikers en wil een veilige en aangename zorgverlening waarborgen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. Een wederzijdse respectvolle houding is hierbij het uitgangspunt. Zo trachten we elke vorm van grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Wat als je toch te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag?

En dat spreken we over grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid of een andere gebruiker.

We spreken van grensoverschrijdend gedrag wanneer je te maken krijgt met handelingen die jou lichamelijke, materiële of psychische schade toebrengen. Het gaat hier om strafbare feiten, al dan niet seksueel getint.

Word je met dergelijk gedrag geconfronteerd? Breng ons dan zeker op de hoogte!

We behandelen jouw klacht met de grootste discretie. Klachten van grensoverschrijdend gedrag kunnen ook anoniem ingediend worden.

Het voorval moet zich evenwel in het afgelopen jaar voorgedaan hebben. Als je te lang wacht, wordt het moeilijk om de feiten te onderzoeken. Blijf dus niet zitten met jouw probleem. Vertel het ons direct!

Hoe dien je een klacht grensoverschrijdend gedrag in?

Je kan jouw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

  • Via het online klachtenformulier op deze website.
  • Via ons papieren klachtenformulier: het klachtenformulier kan je hier afprinten of opvragen bij een dienst van het zorgbedrijf. Vaak heb je reeds een blanco klachtenformulier ontvangen bij de opstart van de zorgverlening.

Je kan het ingevuld klachtenformulier bezorgen aan de dienst waarmee je contact hebt of per post:

Zorgbedrijf Vilvoorde

Site Ter Linde

Vlaanderenstraat 4

1800 Vilvoorde

  • Je kan jouw klacht ook kenbaar maken via een persoonlijke brief, via e-mail (klachten@zorgbedrijfvilvoorde.be) of mondeling via de verantwoordelijke van de dienst waarmee je contact hebt.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Alle klachten rond grensoverschrijdend gedrag komen terecht bij de klachtencoördinator. Ze worden anoniem geregistreerd. Als jouw klacht ontvankelijk is, zal de klachtencoördinator deze onderzoeken, samen met de verantwoordelijke van de dienst. In afwachting van het onderzoek, kunnen we tijdelijk maatregelen nemen om jou te beschermen. Binnen de 30 werkdagen krijg je een antwoord. Als deze termijn niet haalbaar is, dan laat de klachtencoördinator jou dit op tijd weten.

© 2021 Zorgbedrijf Vilvoorde