Gezinszorg aan huis

Voor wie ?

Onze dienst is er voor alle inwoners van Vilvoorde ongeacht hun leeftijd of levensbeschouwing. Wij verlenen hulp aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap, bijzondere omstandigheden, tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven.

Doelstelling

Dankzij gezinszorg kan je langer zelfstandig wonen in je vertrouwde omgeving en ben je minder afhankelijk van anderen. Gezinszorg kan ook helpen om de mantelzorger te ontlasten.

Hoelang je van ons hulp krijgt, spreken wij samen met jou af. Dit zal afhangen van je noden en behoeften en van de mogelijkheden van onze dienst. Onze hulp wordt geregeld herbekeken en indien nodig aangepast.

De aanvraag tot het bekomen van hulp

Na telefonisch contact worden uw gegevens genoteerd en een huisbezoek gepland.

Tijdens het huisbezoek stellen we een dossier op. We gaan hierbij na wat jouw zorgbehoevendheid en noden en behoeften zijn. Het berekenen van de prijs gebeurt op basis van je inkomen.

De wet van 8/12/1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht ons om al je gegevens zorgvuldig bij te houden.

Verloop van de hulp

Het aantal uren hulp per dag/per week is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Dit wordt vooraf met jou besproken en kan ook ten allen tijde aangepast worden. De gezinszorg komt minstens 1 keer per week, er is ook een mogelijkheid dat er dagelijks hulp wordt verleend.

In uitzonderlijke gevallen kan de gezinszorg ook buiten de kantooruren bij je komen. Het gaat hierbij enkel om noodzakelijke hulp, die niet binnen de gewone werkuren uitgevoerd kan worden. Deze hulp moet op voorhand afgesproken worden met de verantwoordelijke van de gezinszorg. 

Waarmee kan de gezinszorg u helpen ?

Verzorgende taken, zoals:

 • Helpen bij aankleden
 • Helpen bij wassen
 • Helpen bij haarverzorging/baardverzorging
 • Voetverzorging
 • Toezicht op medicatiegebruik

Huishoudelijke taken, zoals:

 • Wassen
 • Strijken
 • Was opplooien en wegleggen
 • Verstelwerk aan kleding
 • Ontbijt/middagmaal/avondmaal klaarmaken
 • Keuken opruimen
 • Afwassen
 • Boodschappen doen( binnen Vilvoorde)
 • Bed verschonen

Algemene ondersteuning en bijstand, zoals:

 • Luisterend oor aanbieden.
 • Begeleiding bij doktersbezoeken
 • Begrip tonen bij rouwverwerking, vereenzaming, depressie, stress
 • Opvangen en signaleren van problemen
 • Administratieve ondersteuning

Belangrijk: de verzorgende kan geen hulp bieden bij het wekelijkse onderhoud van je woning. Heb je hier toch nood aan? Dan kan je beroep doen op onze poetshulp.

 

Samenwerking met andere diensten (personenalarmsysteem)

Om je optimaal verder te helpen werken wij samen met de Piedersstichting (personenalarmsysteem), Zilverpunt, netwerk palliatieve zorg en Delhaize.

Naast onze officiële samenwerkingsverbanden achten wij het belangrijk om in overleg te gaan met andere zorgdiensten die ervoor zorgen dat je langer thuis kan blijven