Formulier indicatiestelling (vroeger KATZ schaal)

De zorgcategorieën zijn:

 • Categorie O: hieronder worden de bewoners gerangschikt die fysiek volledig onafhankelijk zijn en niet dement zijn.
 • Categorie A: hieronder worden de bewoners gerangschikt die:
  • Fysiek afhankelijk zijn om zich te wassen en/of te kleden.
  • Psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, en zijn fysiek volledig onafhankelijk.
 • Categorie B: hieronder worden de bewoners gerangschikt die:
  • Fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en /of om naar het toilet te gaan.
  • Psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden.
 • Categorie C: hieronder worden de bewoners gerangschikt die fysiek afhankelijk zijn. Zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk voor transfer en om naar het toilet te gaan, én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten.
 • Categorie C dement: hieronder worden de bewoners gerangschikt die psychisch afhankelijk zijn. Zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet te gaan en/of om te eten. Of het gaat om bewoners voor wie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, met schriftelijk verslag, de diagnose van dementie is vastgesteld of bevestigd, én die afhankelijk zijn om zich te wassen en te kleden, én afhankelijk zijn door incontinentie, én afhankelijk zijn voor transfer en verplaatsingen en/of om nar het toilet te gaan en/of om te eten.
 • Categorie D: daarin zijn de bewoners gerangschikt voor wie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, met schriftelijk verslag, de diagnose van dementie is vastgesteld of bevestigd.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren