Budget 2019

Bij de oprichting van Zorgbedrijf Vilvoorde werd een meerjarenplan 2019-24 opgemaakt. Wat betreft het beleid in 2019 is het meerjarenplan geconcretiseerd in een budget 2019. Beide plannen zijn opgesteld conform het kader van de beleids- en beheerscyclus. Ten gevolge van het meerjarenplan 2020-25 wordt het budget vanaf 2020 bepaald door het nieuw meerjarenplan.

Een duidingsnota geeft de nodige uitleg bij de beide beleidsplannen.

Het meerjarenplan omvat de volgende onderdelen

 • De beleidsnota, bestaande uit:
   • Strategische nota
 • De financiële nota, bestaande uit:
   • Financiële doelstellingenplan– schema M1
   • Staat van het financiële evenwicht – schema M2
 • De toelichting, bestaande uit:
   • de financiële risico’s
   • de interne organisatie, met minstens de volgende elementen:
    • het organogram van de diensten
    • een overzicht van de budgethouders
   • per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
   • de financiële schulden (overzicht opgesteld overeenkomstig modelschema TM2)

Budget 2019 bestaat uit de volgende onderdelen

 • Beleidsnota, bestaande uit:
   • Doelstellingennota
   • Doelstellingenbudget – schema B1
   • Financiële toestand
   • Overzicht daden van beschikking
   • Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten
   • Lijst van nominatieve subsidies
 • Financiële nota, bestaande uit:
   • Exploitatiebudget – schema B2
   • Investeringsbudget – de nieuwe investeringsenveloppen – schema B3
   • Investeringsbudget – de transactiekredieten – schema B4
   • Liquiditeitenbudget – schema B5
 • Toelichting, bestaande uit:
   • Exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1
   • Evolutie exploitatiebudget – schema TB2
   • Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – schema TB3
   • Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema TB4
   • Evolutie liquiditeitenbudget – schema TB5
   • Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld – schema TB6

Budgetwijziging in 2019

In december 2019 heeft de algemene vergadering een budgetwijziging goedgekeurd.

Deze budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota met de nodige duiding en de bijhorende schema’s.

Deze budgetwijziging met alle bijhorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 17 december 2019, werd op deze website gepubliceerd op 19 december 2019.

Contact

Zorg Vilvoorde

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde Routebeschrijving
Tel.
02 447 07 00
info@zorgvilvoorde.be

Openingsuren