Bezoekuren

Familie en vrienden zijn steeds welkom in WZC Filfurdo. Daarom zijn er geen vaste bezoekuren. De deuren van het woonzorgcentrum worden echter omwille van veiligheidsredenen gesloten om 20u00. Dit wil niet zeggen dat er daarna geen bezoek meer mag komen of dat er niet meer mag weggegaan worden. Gelieve wel het personeel hiervan te verwittigen. Aanmelden na 20u00 kan steeds via de deurbel.

We willen vragen om rekening te houden met de uurregeling van de zorg en maaltijden om de dienstverlening in WZC Filfurdo zo optimaal als mogelijk te laten verlopen.

Familieleden kunnen tijdens hun aanwezigheid helpen bij de verzorging of maaltijdbedeling, in overleg met het zorgteam, dat hierover met de familie de nodige afspraken vastlegt.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren