Beheersovereenkomst

In de statuten is bepaald dat er een beheersovereenkomst dient gesloten te worden tussen de stad, het OCMW en Zorgbedrijf Vilvoorde. Deze beheersovereenkomst heeft aldus tot doel de samenwerking en financiële verhoudingen tussen de Stad, het OCMW en Zorgbedrijf Vilvoorde te regelen. In het bijzonder de modaliteiten en de voorwaarden aangaande de inbreng in het Zorgbedrijf zoals beschreven in de statuten.

Huidige beheersovereenkomst

In het eerste jaar van de legislatuur wordt de beheersovereenkomst vernieuwd en afgestemd op de nieuwe meerjarenplannen van de Stad, het OCMW en Zorgbedrijf Vilvoorde. De huidige beheersovereenkomst is afgestemd op het meerjarenplan 2020-25. Deze beheersovereenkomst werd goedgekeurd in de zittingen van de algemene vergadering van Zorgbedrijf Vilvoorde, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2019.

Contact

Zorg Vilvoorde

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde Routebeschrijving
Tel.
02 447 07 00
info@zorgvilvoorde.be

Openingsuren