Begeleiding bij levenseinde

Voorafgaande zorgplanning

Het spreken over zorg en de wensen, noden en behoeften van residenten is essentieel in een woonzorgcentrum. Het wordt steeds meer beschouwd als een centraal en essentieel element van kwaliteitsvolle levenseindezorg.

Daarbij is een fundamentele verandering in de attitude van zorgpersoneel én bewoners en hun naasten om het levenseinde te bespreken en erop te anticiperen, noodzakelijk. Ook de betrokkenheid van leidinggevenden om hun personeel hierin te ondersteunen en hen daarvoor de juiste structuur te bieden, is vereist.

Cruciaal is een ‘top-down’ ondersteuning van leidinggevenden en directie, naast een ‘bttom-up’ verantwoordelijkheid van alle personeelsleden in het WZC.

Begin 2018 werd er een oproep gelanceerd om deel te nemen aan een studie rond het implementeren van vroegtijdige zorgplanning. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Zorg rond Levenseinde en wordt gecoördineerd door de VUB,UGent en KULeuven.

Aangezien het belang van Vroegtijdige Zorgplanning en het moeilijke onderwerp voor zowel personeelsleden als bewoners/familieleden, leek het interessant om in te stappen in dit project. Het werd ook opgenomen in de kwaliteitsplanning voor 2018.

Filfurdo werd geselecteerd voor de actieve groep, waarbij we gedurende 8 maanden intensief begeleid worden door een gespecialiseerde trainer van het onderzoeksteam. De controlegroep krijgt na afloop een verkorte trainingsmodule.

Het programma wordt ‘op maat’ van Filfurdo aangeboden, in overeenstemming met de routine zorg en procedures.

 

Palliatieve zorg en euthanasie

Wanneer de bewoner palliatieve zorgen nodig heeft, kan hij/zij op zijn/haar kamer blijven, gesteund door de familie, vrienden en personeel. Ook de mogelijkheid tot waken wordt geboden.

De wettelijke mogelijkheden met betrekking tot levenseindebeslissingen, inclusief euthanasie, en de rechten die daaruit voortvloeien, kunnen worden uitgevoerd.

Wij kunnen de nodige palliatieve zorgen bieden binnen onze eigen muren. Wij beschikken over een team van deskundige medewerkers dat de nodige comfortzorg kan bieden in een gepast palliatief kader. Wij kunnen op elk moment beroep doen op Omega voor ondersteuning.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren