Andere informatie

Geneesmiddelen

De bewoner of diens vertegenwoordiger geven WZC Filfurdo mandaat om de noodzakelijke geneesmiddelen voor de bewoner aan te kopen en te bewaren. WZC Filfurdo staat in voor de bewaring en toediening van de geneesmiddelen Dit mandaat wordt ondertekend bij de ondertekening van de schriftelijke opnameovereenkomst en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Een bewoner kan evenwel zijn medicatie zelf beheren mits de schriftelijke toestemming van zijn/haar huisarts.

WZC Filfurdo laat de geneesmiddelen voor al haar bewoners per innamemoment klaar zetten door een externe apotheker, door het WZC Filfurdo aangeduid via een overheidsopdracht. De geneesmiddelen worden op voorschrift van de huisarts besteld.

WZC Filfurdo wijst elke verantwoordelijkheid af indien de bewoner op eigen initiatief of tegen het advies van de geneesheer te veel geneesmiddelen gebruikt.

Het is belangrijk om bij de opname vanuit een thuissituatie een actueel medicatieschema te bezorgen aan het verplegend personeel.

Televisie

WZC Filfurdo stelt in alle kamers een televisie ter beschikking tegen een maandelijkse bijdrage. Een waaier van zenders wordt aangeboden door Telenet. Op deze televisie wordt eveneens een informatiekanaal vanuit het woonzorgcentrum aangeboden. U bent vrij al dan niet op dit aanbod in te gaan. U mag evenwel zelf geen televisie meebrengen naar het woonzorgcentrum.

Telefoon

Elke kamer in WZC Filfurdo is voorzien van telefoonaansluiting. Indien u zelf een toestel meebrengt, kan u tegen een maandelijkse bijdrage onbeperkt bellen.

Brievenbus

Aan elke kamer werd een persoonlijke brievenbus voorzien. Hierin wordt al uw post gedeponeerd. U of uw familie is verantwoordelijk voor het ledigen van de brievenbus. U kan ook met de maatschappelijk werkers en/of de medekers van de balie andere regelingen treffen.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren