Algemene Vergadering

De algemene vergadering van Zorg Vilvoorde bestaat uit alle leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Vilvoorde. In het totaal bestaat de vergadering dus uit 35 leden. De gemeenteraad vaardigt 9 leden af. De raad voor maatschappelijk welzijn vaardigt 26 leden af.

Belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering

  • wijzigen van de statuten
  • toetreden van nieuwe deelgenoten en het uittreden van deelgenoten
  • goedkeuren van het beleidsplan
  • goedkeuren en wijzigen van de beheersovereenkomst
  • oprichten van een nieuwe dienst of inrichten en het afschaffen of afstoten van een dienst of inrichting
  • participatie van Zorg Vilvoorde in andere verenigingen en rechtspersonen
  • ontbinden van Zorg Vilvoorde
  • verlengen van de duur van Zorg Vilvoorde
  • toekennen van vergoedingen en presentiegelden aan de afgevaardigden in de algemene vergadering en aan de leden van de raad van bestuur
  • alle materies waarin de regelgeving of deze statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

Download de agenda en de besluitenlijst