Afdelingen

Contactgegevens

1ste verdieping: De Zennevallei (kamers 1.01 – 1.64)

Hoofdverpleegkundige: Michele Angillis       vast: 02 447 05 10

                                                                              mobiel: 02 447 06 10

michele.angillis@zorgbedrijfvilvoorde.be

Verpleegkundige       vast: 02 447 05 11

                                     mobiel: 02 447 06 11

filfurdo.zennevallei@zorgbedrijfvilvoorde.be

 

2de verdieping: Het Sas (kamers 2.01 – 2.64)

Hoofdverpleegkundige: Steven Adams        vast: 02 447 05 20

                                                                            mobiel: 02 447 06 20

steven.adams@zorgbedrijfvilvoorde.be

Verpleegkundige       vast: 02 447 05 21

                                     mobiel: 02 447 06 21

filfurdo.sas@zorgbedrijfvilvoorde.be

3de verdieping

De Watertoren (kamers 3.01 – 3.39 en 3.57 – 3.64)

Hoofdverpleegkundige: Annemieke Schoonjans      vast: 02 447 05 30

                                                                                           mobiel: 02 447 06 30

annemieke.schoonjans@zorgbedrijfvilvoorde.be

Verpleegkundige       vast: 02 447 05 31

                                     mobiel: 02 447 06 31

filfurdo.watertoren@zorgbedrijfvilvoorde.be

De Waterbron (kamers 3.40 – 3.56)

Hoofdverpleegkundige: Annemieke Schoonjans       vast: 02 447 05 30

                                                                                            mobiel: 02 447 06 30

annemieke.schoonjans@zorgbedrijfvilvoorde.be

Verpleegkundige       vast: 02 447 05 32

                                     mobiel: 02 447 06 32

filfurdo.watertoren@zorgbedrijfvilvoorde.be

De kamer

Iedere kamer van het woonzorgcentrum is standaard voorzien van een bed, een nachtkastje, een kleerkast, een stoel, een tafel, een zetel en een voetbankje.

Elke bewoner beschikt over een badkamer met douche, een TV, internet, een koelkast, een safe en een oproepsysteem voor de verpleging en verzorging. Er bestaat de mogelijkheid om telefoon op de kamer te hebben.

De kamers beantwoorden aan de eisen van de veiligheid en hygiëne. Om deze redenen zijn tapijten, badmatten niet toegelaten.

Het is niet toegelaten om te boren in de muren, plafonds, kasten en deuren.

De bewoner kan in beperkte mate decoratie plaatsen op de kamer (foto’s, plantje, sprei,…). Bij opname wordt, in tweevoud, een inboedelbeschrijving van de kamer opgemaakt met opsomming van het meubilair dat eigendom is van het WZC Filfurdo. Het is belangrijk om in functie van de zorg voldoende bewegingsruimte te hebben op de kamer. Daarom is eigen meubilair niet toegelaten.

Het onderhoud van de kamer gebeurt door het schoonmaakpersoneel van WZC Filfurdo. Dit sluit niet uit dat de bewoner zelf een handje mag toesteken bij het ordelijk houden van de kamer.

De verantwoordelijkheid over de inhoud van de koelkast ligt bij de bewoner en zijn/haar familie. Gelieve deze dan ook regelmatig na te kijken.

Door middel van deze afspraken willen wij een gulden middenweg bewandelen tussen eigenheid van uw kamer (met persoonlijke toets) en de leefbaarheid en veiligheid van WZC Filfurdo. Wij rekenen daarvoor op uw begrip. De directie behoudt zich het recht voor om in het belang van iedereen zaken al dan niet te (laten) verwijderen indien na overleg de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De kosten hiervoor worden aan de bewoner aangerekend.

Kleine herstellingen, dewelke desgevallend in de kamer dienen uitgevoerd te worden, moeten onmiddellijk gemeld worden. Dit kan aan de balie, bij de verpleging en verzorging of bij het schoonmaakpersoneel.

De bewoner is verplicht alle schade die hij/zij heeft aangebracht aan zijn/haar kamer, de inboedel of de voorziening te vergoeden voor zover de schade niet het gevolg is van normaal gebruik van de bewoner.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgbedrijfvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren