KaDeeke

Het kinderdagverblijf KaDeeke bevindt zich aan de Nieuwe Rolleweg 151 en biedt plaats aan 123 kindjes. Het kinderdagverblijf is vergund door Kind en Gezin. KaDeeke heeft aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en er worden 3 plaatsen voorbehouden voor dringende opvang. Je betaalt een ouderbijdrage die berekend wordt op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen.

Het gebouw werd geïntegreerd in het park Rolleveld en is gebouwd als passief huis met zonnepanelen, daktuinen, recuperatie van regenwater en dit alles in een heel groene omgeving.

KaDeeke wil een ware thuisomgeving creëren voor kinderen en werkt hiervoor met 10 kleine huisjes waarin alles is voorzien: elk huisje heeft een leefruimte, 4 slaapkamers, badkamer, keuken en mogelijkheid tot buitenspelen. Elk huisje is zo ingericht dat kinderen van elke leeftijd optimaal gestimuleerd worden. De huisjes geven uit op een centrale speelruimte.

KaDeeke kiest bewust voor een verticale werking, waar kinderen van verschillende leeftijden samenleven zoals in een thuissituatie. Dit draagt bij tot hechtere relaties tussen begeleiders, kinderen en ouders en zorgt ervoor dat kinderen veel van elkaar leren.

Elk kind is uniek, met een eigen karakter, temperament en mogelijkheden. KaDeeke respecteert deze individuele eigenschappen en werkt volgens het ritme van ieder kind.

Wil je graag een aanvraag voor een plaats doen? Wij werken samen met het lokaal loket. Je kan online een aanvraag plaatsen via https://opvang.vlaanderen . Heb je hierbij hulp nodig, dan kan je langskomen op woensdagen van 10u-15u of op vrijdagen tussen 10u-17u.

Wil je graag al eens kijkje nemen in één van onze groepen?

Klik dan zeker onderstaand filmpje aan!

Misschien tot binnenkort!